Stal Het Donckse Hof
Onze gebruikspaarden

Nynke van de Pauwenhof stb

Fabe 348 x Remmelt 232

Renske van Kreterenhof stb

Lolke 371 x Folkert 353

Etske van't Boekehof stb

Norbert 444 x Anton 343

Jillis van het Donckse Hof

Maurus 441 x Atse 342